El Jam Hostel i l’economia solidària

L’economia solidària

L’economia solidària és un nou model d’economia més sostenible, més justa i que avantposa les persones i el mediambient per damunt del màxim benefici. L’anomenada Xarxa d’Economia Solidària (XES) intenta enfortir l’economia solidària des d’una perspectiva transformadora i engloba organitzacions que segueixen principis de democràcia, transparència, igualtat, sostenibilitat, entre d’altres.

xesfesc2

Podem considerar que una organització fa i contribueix a l’economia solidària: 1) quan en si mateixa i en el seu funcionament (ja sigui en format empresa o cooperativa) persegueix aquests principis descrits, 2) quan l‘activitat o servei que desenvolupa segueix també criteris socials i sostenibles.

Per què el projecte del Jam Hostel forma part de l’economia solidària?

 1) Com a organització

 Es tracta d’un format d’organització petit que permet un tracte directe i rutinari amb el conjunt de les persones que la formen. Pel tipus de forma jurídica la seva estructura presenta una lleugera jerarquia, però la relació entre les persones treballadores és de gran transparència. La gestió de l’organització i les decisions més importants es prenen des de l’estructura fundadora, però sempre amb la màxima comunicació i participació possible de les persones treballadores. Destaca la figura de dues dones i un home com a sòci/es fundadores. Pel que fa a la igualtat de sous per als diferents llocs de treball les remuneracions per hora són igual per a tots/es,  els contractes laborals són indefinits i els sous i la forquilla salarial són justos.

L’alberg compta amb un Sistema de Gestió Ambiental que tracta aspectes com la reducció, reutilització i reciclatge, l’eficiència i estalvi d’energia i aigua, la comunicació i educació ambiental entre l’equip, l’ús d’energies renovables, l’aïllament tèrmic i acústic, entre d’altres. Aposta per l’economia social, col·lectiva i basada en la proximitat i és per això que col·labora amb proveïdors locals i /o socialment responsables. En relació al consum responsable procura utilitzar productes de neteja i d’higiene personal poc nocius per al medi ambient, tenir paper reciclat per a l’ús diari, utilitzar material d’oficina certificat, així com promoure un consum d’aliments que sigui de proximitat, de comerç just i /o ecològic (com el te i el cafè que oferim de manera gratuïta al llarg de tot el dia). Pel que fa als serveis, col·labora amb organitzacions que segueixen una ètica similar: cooperativa energètica, plans d’inclusió social, banca ètica, etc. En dos dels serveis més importants com són la neteja i la bugaderia treballem amb una entitat d’inserció laboral (neteja) i una entitat que treballa per millorar la vida de les persones amb intel·ligència límit (bugaderia). També promociona activitats saludables com el ioga (diàriament) i una mobilitat neta d’emissions (desplaçament en bicicleta i a peu).

En l’aspecte més comunitari el projecte busca l’apropament al barri creant descomptes per familiars i amics de veïns que s’allotgen, així com a organitzacions de la zona. També busca treballar amb proveïdors veïns per a les diferents compres de productes habituals.

 2) Com a activitat o servei que desenvolupem

Creiem que les ciutats (i encara amb més èmfasi Barcelona) necessiten treballar per un model de turisme regulat i equilibrat. Per això és important l’existència d’allotjaments que incorporin la perspectiva de la sostenibilitat com a centre del projecte, amb un impacte mediambiental reduït i integrats a la vida dels barris.

Nosaltres oferim una alternativa per als visitants d’arreu del món que volen conviure de manera responsable sense generar un impacte negatiu a la ciutat i que volen allunyar-se d’un model de massificació turística. El petit format, és a dir, l’empresa familiar permet un tracte proper i un intercanvi d’informació i experiències amb els visitants, facilitant la interacció i la possibilitat que coneguin el nostre projecte i l’actual conflicte amb el turisme que pateix la ciutat. El projecte també rebutja ofertes turístiques que contribueixin a la massificació, entre moltes altres activitats, tours amb grups grans que generin un impacte negatiu a l’entorn i no tinguin una relació real amb la cultura del territori. Altres aspectes importants tenen a veure amb l’organització d’esdeveniments socials, ambientals i culturals que permetin una interacció del visitant amb la gent local, així com amb l’apropament i la convivència amb el barri donant servei als mateixos veïns que necessitin allotjar gent.

Oferim el nostre espai (tant d’allotjament com d’ús de les nostres sales) amb una intenció d’aportar coneixement i experiència a la ciutat més enllà d’un turisme centrat en “consumir-la”. Per això apostem per esdevenir un espai de referència perquè entitats, associacions i empreses internacionals o locals (socials, ambientals o culturals) vinguin a desenvolupar les seves activitats (workshops, estades d’intercanvi, congressos, festivals, etc), entre altres coses.

Millora contínua del projecte d’economia social

L’anomenat Balanç Social és l’eina que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques de les organitzacions al llarg d’un exercici. El Jam Hostel ha realitzat el seu primer balanç social, que li permetrà estar en contínua revisió de les accions de les persones que el conformen i del seu funcionament, perseguint així el seu propòsit social i solidari.