EL NOSTRE PROJECTE DE TURISME SOSTENIBLE

Apostant per formes més socials i sostenibles

En front d’una societat cada vegada més preocupada per l’impacte socioambiental del turisme, a Barcelona hi ha una manca d’allotjaments amb una perspectiva sostenible. Malgrat que alguns de nova construcció ja tenen integrada una gestió ambiental, la majoria ho fan únicament en la vessant més tecnològica i no des d’una visió global de la sostenibilitat. En aquest sentit, al JAM Hostel Barcelona contemplem tres punts claus en el nostre projecte d’eco alberg: contribuir a un turisme social i ambientalment responsable que s’oposa a la massificació actual; oferir el nostre allotjament i ús d’espais a organitzacions internacionals o locals; i treballar per a que l‘alberg en sí mateix sigui social i ambientalment responsable.

JAM plantes

Per un turisme social i ambientalment responsable

Creiem necessari un canvi en la gestió de la quantitat i la qualitat de les ofertes d’allotjament en la ciutat. Malgrat que aquest primer aspecte és complex – i requerirà més endavant d’un post exclusiu-, creiem important valorar quines són les actuacions del JAM que contribueixen a aquest canvi de direcció o manera de fer diferent. Entre altres coses, oferim una alternativa per als visitants d’arreu del món que tenen la mateixa concepció del turisme que nosaltres. Persones que volen conviure de manera responsable sense generar un impacte negatiu a la ciutat i que volen allunyar-se d’un model de massificació turística. El petit format, és a dir, l’empresa “familiar” i oferta de nombre de llits baixa, permet un tracte proper i un intercanvi d’informació i experiències amb els visitants, facilitant la interacció i la possibilitat que coneguin el nostre projecte i l’actual conflicte amb el turisme que pateix la ciutat. El rebuig a ofertes turístiques que contribueixin a la massificació també estaria inclòs dins d’aquest primer punt, entre moltes altres activitats, tours amb grups grans que generin un impacte negatiu a l’entorn i no tinguin una relació real amb la cultura del territori. Altres aspectes importants tenen a veure amb la organització d’esdeveniments socials, ambientals i culturals que permetin una interacció del visitant amb la gent local, així com amb l’apropament i la convivència amb el barri donant servei als propis veïns que necessitin allotjar gent.

JAM Ioga

Allotjant organitzacions social i ambientalment responsables

Un segon aspecte important del projecte és donar servei (tant d’allotjament com d’ús dels nostres espais) a entitats i associacions internacionals o locals (socials, ambientals o culturals) que venen a desenvolupar les seves activitats (workshops, estades d’intercanvi, congressos, festivals, etc). Es tracta d’una aportació de coneixement i experiència a la ciutat més enllà d’un turisme centrat en “consumir-la”.

JAM NGO 4

L’alberg com a organització social i ambientalment responsable

Al JAM Hostel Barcelona comptem amb un Sistema de Gestió Ambiental que tracta aspectes com: reducció, reutilització i reciclatge, eficiència i estalvi d’energia i aigua, neteja amb mínim impacte ambiental, comunicació i educació ambiental entre l’equip, ús d’energies renovables, aïllament tèrmic i acústic, etc. Com a organització prioritzem la cooperació (ja sigui a nivell de serveis com de proveïdors) amb  entitats i empreses locals i/o de l’economia social i solidària. Entre altres coses, treballem amb banca ètica, oferim productes ecològics i/o de comerç just i també promocionem artistes locals.

Quan pensem en turisme sostenible pensem sovint en un turisme més aviat rural en entorns verds i naturals. De fet, a Catalunya i a Europa molts dels allotjaments que promocionen la sostenibilitat es troben allunyats del fum de les ciutats. Nosaltres creiem però, que les ciutats també necessiten treballar per un model de turisme regulat i equilibrat, i per això és important l’existència d’allotjaments que incorporin la perspectiva de la sostenibilitat com a centre del projecte, amb un impacte mediambiental reduït i integrats a la vida dels barris.

JAM turisme sostenible

Leave a Comment

Your email address will not be published.

nine + 7 =